loading...

فروشگاه فایل دانلودی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله استاندارد سازی در مقررات مدیریت ریسک – 2023

admin بازدید : 26 سه شنبه 05 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده

تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک یک مفهوم کلیدی در رژیم‌های نظارتی است که طیف وسیعی از رشته‌های فنی و حوزه‌های ریسک را پوشش می‌دهد. افزایش استانداردسازی از نظر الزامات بسیار تجویزی و دقیق در مقررات مختلف مدیریت ریسک و حوزه های کاربردی مشاهده می شود. این توسعه بحثی را با صداهای به همان اندازه قوی که استانداردسازی ریسک را ترویج و مخالفت می کنند، برانگیخته است. هدف این مقاله بررسی پایگاه دانش از ادبیات علمی مرتبط با اثرات استانداردسازی ریسک و ارزیابی قدرت استدلال‌های مورد استفاده در بحث است. این مطالعه از طریق یک مطالعه محدوده و تجزیه و تحلیل استدلال سیستماتیک، به بحث در مورد مناسب ترین رویکرد استانداردسازی در مقررات مدیریت ریسک کمک می کند. نتیجه‌گیری از این مطالعه این است که اثرات استانداردسازی مقررات مدیریت ریسک به طور گسترده در ادبیات علمی پوشش داده نمی‌شود و شواهد تجربی تا حد زیادی برای حمایت از استدلال‌های مورد استفاده وجود ندارد. تحلیل استدلال نشان می دهد که بسیاری از استدلال ها ضعیف، به هم پیوسته و حتی متناقض ارزیابی می شوند. به نظر می رسد اگر نقاط قوت استانداردسازی بیشتر از نقاط ضعف باشد، نمی توان در بحث به نتیجه رسید و به توافق رسید. بنابراین، بحث باید در قالب دیالکتیک باشد تا بحث. تصدیق، درک و پرداختن به استدلال های مختلف به نفع و رد استانداردسازی، و همچنین زمینه مربوط به آنها، هنگام طراحی مقررات مدیریت ریسک ضروری است. تلاش‌های تحقیقاتی آینده برای بررسی بیشتر زمان و چگونگی فرآیندهای مدیریت ریسک و حاکمیت ریسک و سطح مناسب استانداردسازی مورد نیاز است.

مقاله نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار نقش یادگیری سازمانی – 2023

admin بازدید : 33 سه شنبه 05 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده

نوآوری باز با تشدید رقابت و افزایش وابستگی به الگوهای خارجی به یک استراتژی اجتناب ناپذیر و رایج برای دستیابی به مزیت رقابتی بلند مدت تبدیل شده است. تحقیقات قابل توجهی مزیت نوآوری باز را بررسی کرده کرده اند، این مکانیسم که از طریق نوآوری باز به مزیت رقابتی پایدار تبدیل می شود، تابحال به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با تکیه بر چارچوب شایستگی استراتژی- مزیت رقابتی و دیدگاه مبتنی بر دانش، نقش یادگیری سازمانی دوسویه را در میانجی گری رابطه بین نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار و همچنین نقش واسطه ای قابلیت مدیریت دانش بررسی می کند. ما براساس داده های جمع آوری شده از 269 شرکت چینی با فناوری پیشرفته در سال 2021 در می یابیم که نوآوری باز از طریق ارتقای یادگیری سازمانی از جمله یادگیری اکتشافی و استثماری و همچنین توازن آنها به مزیت رقابتی پایدار کمک می کند. علاوه بر این، قابلیت مدیریت دانش به صورت مثبتی روابط بین نوآوری باز را با اکتشاف و بهره برداری و همچنین ترکیب آنها تعدیل می کند. پیامدهای تحقیق و توسعه مورد بحث قرار می گیرند.

مقاله اثرات عملکرد نقدینگی در چرخه کسب و کار – 2023

admin بازدید : 60 سه شنبه 05 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده
این مقاله با مطالعه چگونگی تغییر این رابطه در چرخه های رونق و رکود، به علاقه اخیر به پیوند بین پول نقد و عملکرد شرکت می افزاید. ما از داده‌های شرکت‌های نروژی از طیف گسترده‌ای از بخش‌ها در دوره 2005-2015 استفاده می‌کنیم، و هر دو یافته‌های قبلی در مورد رابطه بین پول نقد و عملکرد را در چرخه تجاری تکرار و گسترش می‌دهیم. ما متوجه شدیم که i) وجه نقد اثر مثبت، اما ضعیفی بر عملکرد شرکت عملیاتی (ROA) در کل دوره نمونه دارد، و ii) که رابطه منحنی بین وجه نقد و عملکرد شرکت بارزترین در سال‌های پیش از رکود است. در حالی که در دوره های رکود و پس از رکود عملاً به صورت خطی مثبت است. نتیجه می‌گیریم که پول نقد واقعاً بر عملکرد عملیاتی شرکت‌ها و به ویژه در دوران رکود تأثیر دارد.

مقاله ارتباط بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط – 2023

admin بازدید : 28 سه شنبه 05 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده

این مقاله به فقدان شواهد تجربی در مورد چگونگی ارتباط مدیریت ریسک سازمانی (ERM) و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) پاسخ می‌دهد. مدل‌سازی معادلات ساختاری برای کشف واسطه‌های جدید در رابطه بین عملکرد مالی ERM و SME استفاده می‌شود. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی (بعد ماموریت) و عملکرد مدیریت ریسک استراتژیک میانجی های کامل و مثبت بین ERM و عملکرد مالی هستند. این نتایج تحقیق این واقعیت را برجسته می کند که پیاده سازی ERM در یک شرکت به خودی خود اثرات مورد انتظار را بدون وجود فرهنگ سازمانی بالغ و نظارت بر عملکرد مدیریت ریسک استراتژیک ایجاد نمی کند. این یافته‌ها به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط با «تظاهر به ERM» که فاقد مؤلفه‌های استراتژیک و عملیاتی است، مرتبط است. ERM همچنین به تبدیل اثر منفی سرمایه خارجی در سهام SME بر عملکرد مالی به یک اثر مثبت کمک می کند.

مقاله نوآوری مدل کسب و کار برای پایداری – 2023

admin بازدید : 22 سه شنبه 05 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده

هدف – نوآوری مدل کسب و کار پایدار (SBMI) تغییر در نحوه عملکرد شرکت به منظور ایجاد اثرات مثبت یا کاهش پیامدهای منفی برای محیط زیست و جامعه است. هدف این مقاله توضیح این است که یک شرکت در هنگام اجرای فرآیند نوآوری تجاری پایدار در راستای اهداف توسعه پایدار (SDGs) چه مسیرهایی را می‌تواند طی کند.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – مقاله با تحلیل ادبیات موجود در مورد BMI و SBMI به منظور برون‌یابی عناصر اصلی این موضوعات آغاز می‌شود.

یافته ها – به لطف اطلاعات ترکیبی از منابع دانشگاهی و غیر آکادمیک، این مطالعه چارچوب جدیدی را پیشنهاد می کند. این به سه بخش تقسیم می شود: ارزش پیشنهادی، تحویل گرفتن ارزش و جذب ارزش با توجه به مطالعات اصلی در مورد مدل کسب و کار.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – با توجه به مفاهیم نظری، این مطالعه به توسعه یک نظریه BMI و نوآوری پایدار کمک می کند. در واقع به درک چشم انداز پویا در مورد چگونگی تغییر مدل کسب و کار به منظور ترکیب پایداری سه گانه کمک می کند.

مفاهیم عملی – از دیدگاه عملی، مقاله می تواند به عنوان یک دستورالعمل برای سازماندهی مجدد شرکت عمل کند.

اصالت/ارزش – چارچوب جدید با برخی از تلاش‌های دانشگاهی اخیر قبل از هر چیز به دلیل ویژگی‌های نظری آن متفاوت است: ساختار BMI و نه مفهوم مدل کسب‌وکار هسته اصلی چارچوب است. مدل کسب و کار نشان دهنده موضوع نوآوری است، نه وسیله آن. جنبه منحصر به فرد دیگری که می توان از رویکرد اتخاذ شده استخراج کرد این است که منابع نظری را با منابع عملی پیوند می دهد.

مقاله مروری بر ادبیات سیستماتیک نوآوری و تجارت بین المللی – 2023

admin بازدید : 24 دوشنبه 04 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده

مقدمه: نوآوری و کسب و کار بین المللی برای دستیابی به مزیت های رقابتی در محیط های تجاری پیش بینی نشده در حال حاضر ضروری است. شرکت امروزی به دنبال نوآوری در کشور مبدا و خارج از کشور است تا بتواند در سطح جهانی رقابت کند. بنابراین، گنجاندن این مفهوم در استراتژی‌های شرکت‌های بین‌المللی یکی از موضوعات اصلی امروزه است.

هدف: هدف از این مطالعه سیستماتیک، بهبود دانش فعلی در مورد رابطه بین نوآوری و تجارت بین‌المللی و همچنین شناسایی گرایش‌های نوآوری برای شرکت‌ها به منظور تصدیق فرصت‌ها و چالش‌های توسعه این حوزه در زمینه کسب‌وکار بین‌المللی است.

روش شناسی: با وجود فراوانی نوآوری ها و بررسی های تجاری بین المللی، بررسی های مشترک هر دوی آنها را نمی توان یافت. این مطالعه اولین مطالعه ای است که تحقیقات علمی در مورد هر دو موضوع را با مرور ادبیات سیستماتیک ادبیات آکادمیک 28 ساله، با پیروی از دستورالعمل ها و نمودار جریان PRISMA ترکیب می کند. جستجو در پایگاه داده Web of Science انجام شد. 847 سند اولیه به دست آمد و پس از بررسی اسناد متعدد بر اساس معیارهای ورود/خروج، نتایج این کار پژوهشی به 236 مقاله کاهش یافت.

یافته‌ها: نتایج این تحقیق نمای کلی از ساختار دانش نوآوری و تجارت بین‌المللی را ارائه می‌دهد. به عنوان سهم اصلی، نتایج چهار موضوع تحقیق را در یک چارچوب جامع و چند بعدی برجسته می‌کند: فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌های چند ملیتی، زنجیره‌های ارزش جهانی، نوآوری در اقتصادهای نوظهور، و دانش فرامرزی. با چشم انداز بین المللی، بینش هایی از نحوه مواجهه با توسعه نوآوری در زمینه کسب و کار بین المللی ارائه شده است.

نتیجه گیری: بین نوآوری و تجارت بین المللی رابطه قوی وجود دارد. این چهار گرایش تحقیقاتی اهمیت استراتژیک نوآوری را در زمینه تجارت بین المللی برجسته می کند. در نهایت، جالب‌ترین مسیرها برای تحقیقات آینده شناسایی می‌شوند که فرصت‌هایی را برای بهبود در هر دو حوزه هدف قرار می‌دهند. انتظار می‌رود که این مرور متون سیستماتیک سهم قابل توجهی در تئوری و عمل در زمینه نوآوری و تجارت بین‌المللی داشته باشد.

مقاله به اشتراک گذاری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین چند لایه SME ها – 2023

admin بازدید : 26 دوشنبه 04 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده

این مقاله به بررسی تحول به اشتراک گذاری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین چند لایه (MSCM) از دیدگاه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در زمینه صنعت 4.0 می پردازد. SME ها معمولاً اطلاعات کمتری را به صورت دیجیتالی به اشتراک می گذارند، در انجام MSCM کمتر فعال هستند، اما باید در شبکه های تامین کننده دیجیتال ادغام شوند تا به شفافیت یا قابلیت ردیابی زنجیره تامین دست یابند. برای این منظور، این مقاله به طور تجربی شرکت‌های کوچک و متوسط از صنعت تولید در اتریش و آلمان را در رابطه با اشتراک‌گذاری اطلاعات و MSCM مورد بررسی قرار می‌دهد. پاسخ ها برای آزمون سه فرضیه، با استفاده از 81 پاسخ از شرکت های کوچک و متوسط تولیدی در اتریش و آلمان، تجزیه و تحلیل می شوند. این سه فرضیه عملکردهای MSCM بالادستی و پایین دستی SMEها و همچنین نوع اطلاعاتی که با و توسط SMEها به اشتراک گذاشته می شود را بررسی می کند. نتایج به درک و آشکار کردن موانع بالقوه برای به اشتراک گذاری اطلاعات علاوه بر امکانات فنی برای SMEها به منظور مشارکت فعال در MSCM کمک می کند.

مقاله چگونگی تاثیر قابلیت پلت فرم دیجیتال بر عملکرد نوآوری SME ها – 2023

admin بازدید : 19 دوشنبه 04 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده

امروزه، شرکت‌های بیشتری با پیوستن به پلت‌فرم‌های دیجیتال به نوآوری مشترک در سراسر مرزها دست می‌یابند. با این حال، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در توسعه و بهره‌مندی از قابلیت قوی پلتفرم دیجیتال (DPC) به دلیل تجربه، منابع و بودجه محدود با مشکلاتی مواجه هستند که مانع از فرصت‌های نوآوری می‌شود. این مطالعه مدلی را برای کشف اینکه چگونه SMEها می توانند عملکرد نوآوری خود (IP) را با اتخاذ پلتفرم های دیجیتال بر اساس تئوری هماهنگ سازی منابع افزایش دهند، ایجاد می کند. سپس هنجارهای نهادی زیست‌محیطی (EIN) را به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده معرفی می‌کنیم تا مشاهده کنیم که آیا حاکمیت پلت فرم مؤثر بر ایجاد ارزش مشترک (VCC) و IP شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد. ما یک نظرسنجی پرسشنامه‌ای را روی 346 شرکت کوچک و متوسط در صنعت تولید چین انجام می‌دهیم که در پلت‌فرم‌های دیجیتال شرکت می‌کنند، و تجزیه و تحلیل رگرسیون و نتایج تست بوت استرپ نشان می‌دهد که (1) DPC تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر IP دارد. (2) DPC تأثیر مثبت قابل توجهی بر VCC دارد. (3) VCC تا حدی واسطه DPC و IP است. (4) EIN به طور مثبت رابطه بین DPC و VCC را تعدیل می کند و به طور مثبت اثر واسطه VCC را تعدیل می کند. این یافته‌ها از نظر تئوری به ادبیات پلت‌فرم‌های دیجیتال اضافه می‌کنند و شکاف در تحقیقات در مورد اینکه چگونه مشارکت در پلت‌فرم‌های دیجیتال می‌تواند نوآوری و توسعه شرکت‌ها را از دیدگاه SMEها افزایش دهد، پر می‌کند. در نهایت، این مطالعه پیامدهای مدیریتی مهمی برای SMEها برای پرورش DPC، اجرای VCC و مشارکت در حاکمیت پلت فرم دارد.

مقاله معماری ابری یکپارچه برای پردازش تصاویر سرطان – 2023

admin بازدید : 21 دوشنبه 04 ارديبهشت 1402 نظرات (0)

چکیده

افزایش دقت و جامع بودن تکنیک‌های مدرن هوش مصنوعی در پشتیبانی از تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده، مانند تصاویر پزشکی، به طور تصاعدی جمع‌آوری داده‌های دنیای واقعی را برای اهداف تحقیقاتی افزایش داده است. این واقعیت منجر به توسعه مخازن بین المللی و راه حل های محاسباتی با کارایی بالا برای مقابله با تقاضای محاسباتی برای مدل های آموزشی شده است. با این حال، سایر مراحل در توسعه نشانگرهای زیستی تصویربرداری پزشکی به چنین منابع محاسباتی فشرده ای نیاز ندارند، که منجر به راحتی یکپارچه سازی باطن های مختلف محاسباتی متناسب با نیازهای پردازش مراحل مختلف گردش کار پردازش شده است. ما در این مقاله یک معماری مخزن توزیع شده و فدرال را برای توسعه و استفاده از نشانگرهای زیستی تصویر پزشکی ارائه می‌کنیم که چندین ذخیره‌سازی ابری را با پشتوانه‌های پردازش ابری و HPC ترکیب می‌کند. این معماری برای خدمت به پروژه PRIMAGE (H2020 826494) با هدف جمع‌آوری و مدیریت داده‌های سرطان اطفال به کار گرفته شده است. این مخزن به طور یکپارچه پشتیبان های ذخیره سازی توزیع شده، یک خوشه Kubernetes الاستیک در یک ابر داخلی و یک ابر رایانه را یکپارچه می کند. کارهای پردازش از طریق یک پلت فرم کنترل واحد انجام می شود که داده ها را در صورت تقاضا همگام می کند. این مقاله مشخصات انواع مختلف برنامه‌ها و اعتبارسنجی را از طریق یک مورد استفاده نشان می‌دهد که از بیشتر ویژگی‌های پلتفرم استفاده می‌کند.

تعداد صفحات : 3

درباره ما
دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مهندسی، پزشکی، روانشناسی، حقوق.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 20
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 40
 • بازدید امروز : 30
 • باردید دیروز : 58
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 107
 • بازدید ماه : 608
 • بازدید سال : 6,219
 • بازدید کلی : 293,196
 • کدهای اختصاصی